فرم ارسال نظر : لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را همراه با آی دی تلگرام خود ارسال کنید.

واحد پشتیبانی نیازمندی های صنعت ساختمان

تاسیسات ساختمان | خدمات تاسیسات ساختمان | خدمات تاسیسات

با استفاده از تبلیغات و آگهی صنعت ساختمان سایت اوستا معمار تاسیسات ساختمان خود را به راحتی تعمیر و نگهداری کنید.

انسان، با تلاشی چشمگير در راه بهبود محيط زيست خود می کوشد تا شرايط زندگی را بهتر و راحتتر نمايد. يکی از مهمترين گامهايی که در رسيدن به اين موضوع برداشته است، ايجاد تهويه مطبوع است. عواملی که در تهويه مطبوع مدنظر هستند، عبارتند از : ۱ـ کنترل دما، ۲ـ کنترل رطوبت، ۳ـ به جريان درآوردن هوا، ۴ـ پاکيزگی هوا.
نخستين گام در جهت ايجاد تهويه امروزی، اختراع و تکميل سيستم های تأسيسات حرارتی به منظورگرم کردن هوا در فصل سرما بوده است. قدم دوم اختراع دستگاه های ايجاد برودت بوده که در فصل گرما از آنها برای خنک کردن هوا استفاده میشود. تاسیسات ساختمان خود را با اگهی های سایت ما نگهداری کنید.

تأسيسات حرارتی در تاسیسات ساختمان

انسان برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما پيوسته به دنبال ساخت وسايل گرمازا و تاسیسات ساختمان بوده است. اين وسايل عيب هايی را به همراه دارد که بخشی از آنهاعبارت است از: کمياب بودن هيزم و ذغال سنگ، امکان نشت دود و گازهای حاصل ازاحتراق به فضای داخل ساختمان، نيازبه تعداد زيادی بخاری در تاسیسات ساختمان هايی نظير مدارس و مشکل ذخيره کردن و رساندن سوخت و همچنين مشکلات سرويس آنها و احتمال آتش سوزی را دارد. برای نگهداری و استفاده بهینه از تاسیسات ساختمان لازم است که از آن ها به خوبی استفاده کنید.
امروزه به منظور رفع عيب های ذکر شده، از سيستم حرارت مرکزی استفاده میشود. در اين روش، حرارت مورد نياز ساختمان در محيطی به نام موتورخانه توليد شده و سپس توسط واسطهای مانند آب يا بخار آب و يا هوا، اين حرارت به محيط مورد نظر منتقل میشود. تاسیسات ساختمان خود را به موقع بررسی کنید.

انواع سيستم های حرارت مرکزی در تاسیسات ساختمان از نظر سيال واسطه عبارتند از: ۱ــ حرارت مرکزی با آب گرم، ۲ــ حرارت مرکزی با آب داغ، ۳ــ حرارت مرکزی با بخارآب، ۴ــ حرارت مرکزی با هوای گرم.


حرارت مرکزی با آب گرم در تاسیسات ساختمان :

در اين روش آب توسط دستگاه های توليد گرما (ديگ آب گرم، مشعل) حرارت را جذب کرده و سپس به وسيله وسايل انتقال دهنده حرارت (لوله، پمپ) اين آب گرم به دستگاه های پخش کننده حرارت (رادياتور، فن کويل) منتقل میشود. برای بهبود و استفاده بهینه از تاسیسات ساختمان خود لازم است، تاسیسات ساختمان خود را به موقع بررسی و تعمیر کنید. دستگاه های پخش کننده حرارت در محل هايی که بايد گرم شوند، نصب میشود و در نتيجه آب گرم درون آنها، حرارت را به محيط داده و باعث گرم شدن هوا می شود. آب گرم که حرارت خود را از دست داده برای گرم شدن مجدد، توسط لول های به ديگ آب گرم فرستاده می شود. اين عمليات به طور پيوسته تکرار میشود، تا زمانی که کنترل های تنظيم کننده (ترموستات ديگ، ترموستات جداری فرمان دهنده به پمپ) فرمان خاموش شدن دستگاه ها را بدهند. تاسیسات ساختمان یکی از اصلی ترین قسمت های ساختمان می باشد.

دستگاه های پخش کننده گرما در تاسیسات ساختمان:

در فصل سرما با توجه به پايينتر بودن دمای هوای بيرون ساختمان، حرارت از طريق سطوح مختلف (ديوار، سقف، درب و پنجره و...) از داخل ساختمان به بيرون جريان می يابد، به همين علت برای جبران تلفات حرارتی ساختمان از دستگاه های پخش کننده حرارت استفاده می نماييم. از متداول ترين اين دستگاه ها میتوان به رادياتور، يونيت هيترو فنکويل اشاره کرد. البته ازفنکويل در فصل گرما برای خنک کردن هوا نيز استفاده می شود که در بخش های بعدی مورد بررسی قرار میگيرد. تاسیسات ساختمان را همیشه بررسی کنید.

رادياتور در تاسیسات ساختمان:

رادياتورها از نظر جنس به سه دسته چدنی، فولادی و آلومينيومی تقسيم بندی می شوند. رادياتورهای چدنی وفولادی ازنظر شکل ظاهری شبيه هم هستند و نوع فولادی از چدنی سبکتر است. رادياتورهای فولادی به صورت صفح های نيز توليد میشوند که جا گيری آنها نسبت به نوع پرهای کمتر است. تاسیسات ساختمان خود را به موقع تعمیر کنید.
تعداد پره های هر رادياتور با توجه به ميزان تلفات حرارتی محل مورد نظر، مشخص میشود. رادياتورها را در محل هايی که تلفات حرارت آنها بيشتر است، نصب می کنند، مانند: زير پنجره ها و نزديک در ورودی. رادياتورها را می توان زير کف پنجره و يا داخل ديوار نصب کرد. حواستان به تاسیسات ساختمان خود باشد و در مواقع لازم تاسیسات ساختمان خود را تعمیر کنید.
دل رادياتورهای چدنی و فولادی پرهای با دو عدد مشخص میشود. به طور مثال ۶۰۰×۲۰۰ که عدد ۲۰۰ mm  بيانگر پهنای رادياتور وعدد  ۶۰۰mm  مشخص کننده فاصله بين مرکز بوشن پايينی تا بوشن بالايی است. رادياتورهای آلومينيومی را به صورت پرهای توليد می کنند و از انواع ديگر سبک تراست. تاسیسات ساختمان خود را تست کنید و از سالم بودن تاسیسات ساختمان خود اطمینان حاصل کنید. همچنين ظرافت و زيبايی بيشتری دارند. رادياتورهای آلومينيومی، معمولا ً مستقيما بر روی ديوار نصب می شوند و روی پايه قرار نمی گيرند. تاسیسات ساختمان خود را به موقع تعمیر کنید.

بر روی لوله آب گرم ورودی به رادياتور يک شير قابل تنظيم نصب میشود که به شير رادياتور معروف است، اين شير به بوشن بالايی رادياتور متصل می شود. آب گرم در حين عبور از درون پره های رادياتور در تاسیسات ساختمان با محيط اطراف تبادل حرارت کرده و سپس ازقسمت پايينی به درون لوله برگشت جريان می يابد. بين بوشن پايينی رادياتور و لوله برگشت از زانوی قفلی استفاده می شود. تاسیسات ساختمان خود را به خوبی نگهداری کنید.

اين زانو از نظر ساختمان شبيه يک شير است که با باز کردن در پوش زانو و با استفاده از پيچ گوشتی يا آچار آلن میتوان مسير عبور آب را باز و بسته کرد. به منظور خروج هوای موجود در داخل رادياتور، بر روی بوشن بالايی رادياتور شير هواگيری نصب می شود، در تاسیسات ساختمان اين شير را می توان توسط آچار مخصوص باز و بسته کرد. تاسیسات ساختمان خود را همیشه تست کنید.

فن کويل در تاسیسات ساختمان :

اين دستگاه را هم برای گرم کردن هوا در زمستان وهم برای خنک کردن هوا درتابستان مورد استفاده قرار می دهند. فن کويل ها در تاسیسات ساختمان ازنظر محل نصب در دو نوع زمينی و سقفی مورد استفاده قرار می گيرند. برای بهبود تاسیسات ساختمان خود همیشه مواظب آن ها باشید.
قسمت های اصلی اين دستگاه عبارتست از: کويل پره دار،هوا رسان (ونتيلاتور)، موتورالکتريکی، تشتک آب تقطير شده بر روی کويل در فصل تابستان، فيلتر و کليد برق. آب گرم و يا آب سرد از طريق لوله رفت وارد کويل پره دار دستگاه شده و در حين عبور از کويل باعث گرم و سرد شدن هوای عبوری از روی کويل میگردد و از طريق لوله برگشت به طرف موتورخانه جريان می يابد. تاسیسات ساختمان خود را همیشه تست کنید و حواستان به تاسیسات ساختمان خود باشد.

در فن کويل هوای تازه و يا هوای محيط توسط ونتيلاتور مکيده شده و سپس با فشار از فيلتر عبور کرده و بر روی کويل دميده می شود و از طريق دريچه های خروجی فنکويل در تاسیسات ساختمان ، هوای نسبتا تميز و مطبوع وارد اطاق میشود. تاسیسات ساختمان خود را تست کنید. فيلتر هوا قبل از ونتيلاتور نصب میشود. فن کويل در تاسیسات ساختمان را بايد در پرتلفات ترين قسمت اطاق نصب کرد. معمولا مدل فنکويل ها در تاسیسات ساختمان ، ظرفيت هوادهی آنها است. به طور مثال در فنکويل مدل ۳۰۰ ظرفيت هوادهی ۳۰۰ فوت مکعب در دقيقه است. فن کويل ها در مدلهای ۲۰۰ ،۳۰۰، . ۱۲۰۰و۱۰۰۰ ،۸۰۰ ،۶۰۰ ،۴۰۰ عرضه میشوند.

تعريف فاضلاب

آب های آلوده ناشی از فعاليت های انسانی را که بايد دفع شود يا به عبارتی ديگر، آب های زائد را فاضلاب می نامند. فاضلاب ترکيبی از آب و مواد جامد است. آب موجود در فاضلاب در حدود ۹/۹۹ درصد وزن آن را تشکيل میدهد و فقط ۱/۰ درصدآن مواد ديگر است. تاسیسات ساختمان خود را همیشه سالم نگه دارید.
 مواد جامد فاضلاب از نظر فيزيکی شامل مواد معلق و ومواد مواد محلول است وازنظر شيميايی به دودسته موادآلی تقسيم می شوند. علاوه بر مواد خارجی آلی و معدنی، معدنی فاضلاب دارای موجودات ذره بينی (ميکروبها، ويروسها و باکتریها) نيز هست. در نگهداری از تاسیسات ساختمان خود تمام سعی خود را کنید .ازخصوصيات فيزيکی فاضلاب میتوان به درجه حرارت، رنگ وبوی فاضلاب اشاره کرد. مهمترين خصوصيات شيميايی فاضلاب عبارتند از: مواد آلی و غيرآلی موجود در فاضلاب، درجه اسيدی فاضلاب (pH ( و گازهای محلول در فاضلاب.

انواع فاضلاب

فاضلاب ها برحسب نوع پيدايش به سه گروه فاضلاب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسيم می شوند. تاسیسات ساختمان یکی از قسمت های اصلی ساختمان می باشد.

فاضلاب خانگی در تاسیسات ساختمان :

پس ازاستفاده ازحمام، دستشويی، توالت، ماشين لباسشويی و ديگر وسايل بهداشتی، فاضلابی توليد میشود که آن را فاضلاب خانگی می گويند. فاضلاب خانگی به دو دسته فاضلاب سنگين (شامل فاضلاب توالت ها) و فاضلاب سبک (شامل فاضلاب دستشويی ها، ظرفشويی ها، زيردوشی ها وامثال اين وسايل) تقسيم میشود. تاسیسات ساختمان خود را تست کنید.

فاضلاب صنعتی:

با توجه به نوع فعاليت در مراکز صنعتی و بهداشتی (مانند فاضلاب بيمارستان ها)، اين فاضلاب ها ايجاد میشود که ممکن است شامل انواع مواد شيميايی، باکتری ها، قارچ ها و مواد ديگر با رنگ، درجه حرارت، بو و درجه اسيدی متفاوت باشند. تاسیسات ساختمان خود را سالم نگهداری کنید.

فاضلاب سطحی:

آب های حاصل از بارندگی ها و شستوشوی معابر عمومی، فاضلاب های سطحی را تشکيل می دهند. اين نوع فاضلاب نيز از مواد جامد و آب تشکيل شد هاند و بيشترين قسمت مواد جامد فاضلاب های سطحی را پسمانده های مواد غذايی، شن، ماسه، ذرات گياهی، مواد نفتی و... تشکيل می دهند. تاسیسات ساختمان خود را تست کنید. ضرورت جمع آوری فاضلاب ورود ميليون ها ليتر فاضلاب به رودخانه ها، دريا ها و منابع آب زير زمينی باعث آلودگی شديد و خطرناک محيط زندگی انسان و ساير موجودات زنده می شود. به منظور جلوگيری از انواع آلودگی ها، سيستم های جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار می گيرد. تاسیسات ساختمان اصلی ترین بدنه ساختمان می باشد.

جمع آوری فاضلاب خانگی در تاسیسات ساختمان

به منظور جلوگيری ازآلودگی محيط زندگی و جمع آوری و هدايت فاضلاب ساختمان به محل دفع، نياز به يک سيستم لوله کشی است. در طرح اين سيستم بايد کمترين طول لوله در نظر گرفته شود. تاسیسات ساختمان خود را تست کنید. همچنين تدابيری به منظوردفع سريع فاضلاب و جلوگيری از گرفتگی در مسير فاضلاب پيش بينی شود، از جمله میتوان به استفاده از لوله هايی با قطر مناسب، شيب بندی مناسب لوله ها و استفاده از وصاله های ۴۵ درجه (زانو، سه راه و...) اشاره کرد. تاسیسات ساختمان اصلی ترین بدنه ساختمان است.

اجزای اصلی سيستم جمع آوری فاضلاب خانگی در تاسیسات ساختمان :

سيفون : وسيله ای است که از يک طرف به وسيله بهداشتی و از طرف ديگر به شاخه افقی فاضلاب اتصال دارد. وجود آب در داخل سيفون باعث جلوگيری از عبور هوا و گاز درون شبکه به داخل ساختمان می شود. در حفظ تاسیسات ساختمان خود تلاش خود را کنید.
لوله افقی فاضلاب : ازاين لوله برای انتقال فاضلاب از سيفون به لوله قائم فاضلاب استفاده می شود.
لوله قائم فاضلاب: فاضلاب از طريق لوله های افقی هر طبقه وارد لوله قائم شده به طرف پايين حرکت میکند.
لوله هواکش: برای ايجاد ارتباط شبکه فاضلاب با جو و تخليه گاز و هوای درون شبکه به بيرون می باشد و يکی ازمهمترين قسمت های شبکه لوله کشی فاضلاب است که تا روی بام امتداد می يابد. آگهی تاسیسات ساختمان سایت اوستا معمار را دنبال کنید.

انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب خانگی در تاسیسات ساختمان :

شبکه جمع آوری فاضلاب باهواکش انفرادی: همان طور ملاحظه میشود شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی شامل قسمت های زير است:
۱ــ لوله های افقی فاضلاب
۲ــ لوله قائم (رايزر) فاضلاب
۳ــ لوله افقی اصلی فاضلاب
۴ــ لوله های هواکش هر يک از وسايل بهداشتی
۵ــ لوله های افقی هواکش
۶ــ لوله قائم (رايزر) هواکش
فاضلاب وسايل بهداشتی از طريق لوله های افقی فاضلاب به لوله قائم فاضلاب میريزد و از طريق لوله قائم فاضلاب وارد لوله افقی اصلی شده و سپس از طريق اين لوله از ساختمان خارج میشود. شبکه هواکش دارای لوله های افقی و لوله عمودی است. تاسیسات ساختمان خود را تست کنید تا خراب نشود و در صورت لزوم تاسیسات ساختمان را تعمیر کنید. لوله هواکش هر يک از وسايل بهداشتی بعد از سيفون انشعاب گرفته شده و به يک ديگر وصل میشود و از طريق لوله های افقی به لوله قائم هواکش متصل می گردد. لوله قائم هواکش از يک طرف از بالای بالاترين مصرف کننده ها و از زير پايين  ترين وسايل بهداشتی به لوله قائم فاضلاب متصل میشود. تاسیسات ساختمان را به خوبی نگهداری کنید. به طورکلی هدف از استفاده ازلوله کشی هواکش ايجاد فشار مثبت بر روی سيفون ها و جلوگيری از تبخير آب درون آن و سهولت در حرکت فاضلاب درون لوله های افقی و قائم فاضلاب است. موضوع مهمی که در مورد لوله های هواکش بايد به آن توجه شود اين است که لوله افقی هواکش بايد بالاتر از وسايل بهداشتی قرار گيرد و لوله های افقی هواکش و فاضلاب بايد دارای شيب مناسبی در جهت عکس يک ديگر باشند. تاسیسات ساختمان را سالم نگه دارید. استفاده از سيستم انفرادی بيشتر در مورد شبکه های فاضلابی است که تعداد وسايل بهداشتی درآن زياد باشد  و فاصله لوله قائم فاضلاب از وسايل بهداشتی دور بوده و امکان اتصال لوله قائم فاضلاب نزديک به وسايل بهداشتی ممکن نباشد. تاسیسات ساختمان اصلی ترین بدنه ساختمان است.

شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش مداری در تاسیسات ساختمان:

در این روش به جای استفاده از هواکش انفرادی برای هر یک از وسایل بهداشتی، برای هر خط افقی فاضالب، یک لوله هواکش در نظر گرفته می شود که در نقطه ای بالاتر از وسایل بهداشتی به لوله قائم هواکش متصل می شود و طرف دیگر لوله هواکش نیز به زیر وسایل بهداشتی که در پایین ترین قسمت ساختمان قرار دارند به لوله قائم فاضلاب متصل می گردد. تاسیسات ساختمان اصلی ترین قسمت ساختمان می باشد.

 

تاسیسات-ساختمان